03 April 2018 12:21

Paket PekerjaanNama
paket pekerjaan         :  Pengadaan
Alat Kedokteran Umum Radiologi/ RadioteraphyLingkup
pekerjaan              :  Pengadaan Alat Kedokteran Umum Radiologi/
Radioteraphy untuk RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampun
g.  Nilai Total
Pagu                   : 
Rp.  
 15.706.000.000
,-    Nilai
total HPS                      :  
Rp.    15.090.000.000,- (Lima Belas Milyar  Sembilan Puluh Juta Rupiah)
Lampiran: